OSB’lerin başarısı sınırları aştı, dünyaya örnek oldu

Türkiye’deki 391 orga­nize sanayi bölgesi­nin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım­cı Hasan Büyükdede, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı Salih Zeki Murzioğ­lu ve OSBÜK Başkanı Me­miş Kütükcü’nün katılımıyla Ankara’da yapıldı. Genel Ku­rul’da mevcut OSBÜK Başka­nı Memiş Kütükcü yeniden seçilerek güven tazeledi.

“Biz ürettikçe Türkiye büyüdü”

Genel Kurul’da bir konuş­ma yapan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türk sanayisinin lokomoti­fi olduğunun altını çizdi. Kü­tükçü, şu ifadeleri kullandı:

“Çok çalıştık, çok ürettik, çok ihracat yaptık. Organi­ze sanayi bölgelerimizi, üre­tim camiasının en güçlü tem­silcisi haline getirdik. Sanayi üretiminin, istihdamın, ihra­catın lokomotifi olduk. Başa­rımız sınırları aştı, dünyaya örnek olduk. Bu dönemde sa­dece ülkemizi değil, küresel ekonomiyi tehdit eden salgın­lara, savaşlara şahitlik ettik. Ancak tüm bunlara rağmen, organize sanayi bölgeleri ola­rak sorunlara teslim olmadık, olumsuzluğa odaklanmadık. ‘Bizim işimiz üretim.’ dedik, işimize baktık. Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerine eklemlenmesine öncülük et­tik. Biz ürettikçe Türkiye bü­yüdü, Türk sanayisi gelişti.”

“OSB’lerde 67 bin fabrika faaliyette”

TOBB Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu da OSB’lerin Tür­kiye’nin tüm dünyaya rol mo­del olan projeler arasında yer aldığını dile getirdi. Türki­ye’de OSB kurulmayan il kal­madığına dikkati çeken Mur­zioğlu, “Sadece geçen sene 16 yeni OSB faaliyete geçti. OS­B’lerimizde üretim yapan fab­rika sayımız 67 binin üzerine çıktı. Buralardaki istihdam 2,5 milyona, ihracat 65 mil­yar dolara, ihracat yapan fir­ma sayısı 10 bine ulaştı. Sana­yi istihdamının ve ihracatı­nın neredeyse yarıya yakınını OSB’lerimiz sağlar hale geldi. OSB’ler içinde model fabri­kalar, AR-GE ve tasarım mer­kezleri kuruldu” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede İSE OSB’lerde istihdam ko­nusunda ciddi problemler ol­duğunu söyledi. Büyükdede, “Büyükşehirlerde insan kay­nağı konusunda zorluklar var. Bazı bölgelerimizde ise istih­dam fazlamız var. Bütün ille­rimiz birer endüstri alanı ha­line gelecekler. Yeni dönemin en büyük problemlerinden bi­ri de ulaşımdır. OSB’lerin hız­la limanlara ulaşmasını sağ­lamamız gerekiyor. OSB’lerin içinde demir yolu ağlarının çözümleneceği döneme gir­miş olacağız” diye konuştu.

Görev dağılımı yapıldı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen OSBÜK Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi. Görev dağılımı şu şekilde oluştu:

1- Memiş Kütükcü – Yönetim Kurulu Başkanı (Konya OSB)

2 – Bekir Sütcü – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Adana Hacı Sabancı OSB)

3 – Cengiz Şimşek – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Gaziantep OSB)

4 – Mete Çağlayan – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (ASO 2 ve 3 OSB)

5 – Mustafa R. Türker – Yönetim Kurulu Sayman Üyesi (Kocaeli Gebze Dilovası OSB)

6 – Erdim Noyan – Yönetim Kurulu Üyesi (Tekirdağ Ergene 2 OSB)

7 – Necip Filiz – Yönetim Kurulu Üyesi (Denizli OSB)

8 – Selçuk İskender – Yönetim Kurulu Üyesi (Trabzon Arsin OSB)

9 – Memet Aslan – Yönetim Kurulu Üyesi (Van OSB)

10 – Cem Gün – Yönetim Kurulu Üyesi (Sakarya 2 OSB)

11 – Murat Çökmez – Yönetim Kurulu Üyesi (İstanbul Anadolu Yakası OSB)

12 – Mustafa Narlı – Yönetim Kurulu Üyesi (Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB)

13 – M. Sabri Ünlütürk – Yönetim Kurulu Üyesi (İzmir Torbalı Karma ve Mobilya İhtisas OSB)

14 – Cem Hısımcıl – Yönetim Kurulu Üyesi (Bursa Kestel OSB)

15 – Gül Akyürek Balta – Yönetim Kurulu Üyesi (Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir